WISE Baltijas
Uzņēmēju klubs
ĪSĀKAIS CEĻŠ NO IDEJAS LĪDZ PEĻŅAI

    Habarda vadības tehnoloģija

    L. Rona Habarda vadības tehnoloģija tika rūpīgi izmēģināta dažādos apstākļos. Mūsdienās miljoniem cilvēku visā pasaulē izmanto to, lai optimizētu savu darbību, padarītu savas grupas spēcīgākas un attīstītu savu uzņēmējdarbību. Viņi pilnīgi nešaubīgi zina, ka šī ir "pareiza tehnoloģija", jo tā darbojas. Ja to pielieto pareizi, tad tiek gūti paredzami rezultāti. Nojausmas, mēģinājumi un kļūdas, harizma un veiksme vairs nav vajadzīga attīstībai un panākumiem.

    Visdažādāko veidu un izmēru grupas un uzņēmumi darbojas saskaņā ar vieniem un tiem pašiem dabas likumiem, un tiem visiem var un vajag veiksmīgi vadīt un organizēt savu darbību ar šo metožu palīdzību.