WISE Baltijas
Uzņēmēju klubs

  WISE - tā ir to uzņēmēju asociācija, kuri izmanto L. Rona Habarda vadības sistēmu.

  WISE – tā ir Starptautiskā uzņēmēju asociācija.

   

  Mēs pārstāvam vadības tehnoloģiju, kas ļauj risināt organizatoriskās un uzņēmuma vadības problēmas, kā arī paaugstināt tā efektivitāti.

  Uzņēmumiem, kuri sniedz pēc šīs tehnoloģijas balstītas konsultācijas, šī organizācija izsniedz licenzes un sertifikātus. Mūsu pārstāvētās metodikas nosaukums ir Hubbard Management System.

  Kāpēc mēs to saucam par asociāciju? Tāpēc, ka (papildus pie darba ar konsultantiem) mēs arī sniedzam iespēju uzņēmumu īpašniekiem (mūsu asociācijas biedriem) izmantot šīs tehnoloģijas ieviešanas programmas. Izmantojot tās, viņi var pastāvīgi ieviest dažādus tehnoloģijas elementus un iegūt lielāku kontroli pār savu uzņēmumu.

  Klāt pie minētā, viens no mūsu darbības virzieniem - tā ir iespēja mūsu asociācijas biedriem uzturēt savā starpā saskarsmi un dalīties ar pieredzi. Asociācija organizē kluba aktivitātes un dažādus pasākumus, kas ļauj cilvēkiem ar līdzīgiem jautājumiem un problēmām atrast atbildes un risinājumus; tā ļauj izveidot domubiedru grupu.

  Hubbard Management System – tā patiesībā ir vadības sistēma, jo apvieno un skaidri norāda visu to elementu un faktoru savstarpējo saistību, kas attiecas uz organizāciju un uzņēmuma vai grupas vadību.

  Habarda vadības tehnoloģija

  L. Rona Habarda vadības tehnoloģija tika rūpīgi izmēģināta dažādos apstākļos. Mūsdienās miljoniem cilvēku visā pasaulē izmanto to, lai optimizētu savu darbību, padarītu savas grupas spēcīgākas un attīstītu savu uzņēmējdarbību. Viņi pilnīgi nešaubīgi zina, ka šī ir "pareiza tehnoloģija", jo tā darbojas. Ja to pielieto pareizi, tad tiek gūti paredzami rezultāti. Nojausmas, mēģinājumi un kļūdas, harizma un veiksme vairs nav vajadzīga attīstībai un panākumiem.

  Visdažādāko veidu un izmēru grupas un uzņēmumi darbojas saskaņā ar vieniem un tiem pašiem dabas likumiem, un tiem visiem var un vajag veiksmīgi vadīt un organizēt savu darbību ar šo metožu palīdzību.