WISE Baltijas
Uzņēmēju klubs

   «Konferences gaitā saņēma daudz noderīgas informācijas, kuru spēšu izmantot savā darbā. Klausoties lektoros, guvu daudz noderīgu atklāsmju. Pārlasot izdales materiālus, varēs viegli atsvaidzināt atmiņā iegūtās zināšanas. Pats vērtīgākais guvums no konferences man ir pašas secinājumi, kas gūti prezentāciju laikā. Vēlos pilnveidoties un pielietot iegūtās zināšanas. Iedvesmo gan lektori, gan izvēlētās tēmas. Paldies!» 
  Anna Antošenkova 

  «Diezgan daudz jaunus datus es guvu no lekcijas par personāla atlasi. Klāt pie visa bija interesanti izdzirdēt reālus gadījumus no biznesa dzīves, kurus sniedza Andrejs Kruglovs. Ļoti patīkami ir atrasties ar uzņēmējdarbību saistītu cilvēku vidū un atbrīvot jaunus un perspektīvus cilvēkus no kļūdām, kuras rodas personāla vadībā un motivācijā». 
  Deniss Vežans 

  «Trešā Baltijas WISE konference jau pirmajā dienā sniedza man daudz noderīgus datus personāla vadības jomā. Man kā nodaļas vadītājam radās daudzas idejas, kuras tuvākajā laikā es vēlos ieviest savas nodaļas darbā, bet vēlāk, pateicoties tās darbam, arī visā uzņēmumā. Kā uzlabot darba ražīgumu un saliedēt kolektīvu? Tagad gan šī lieta, gan citas bez īpašām problēmām un grūtībām pacels manu nodaļu uz jaunu ražošanas līmeni, kas attiecīgi ļaus arī visam uzņēmumam pāriet uz nākamo attīstības līmeni pasaules augstieņu iekarošanā!» 
  Danils Gasans 

  «Guvu ārkārtīgi daudz jaunu zināšanu vadībā un informāciju par noderīgiem vadības instrumentiem. Viena no vērtīgākajām informācijām man bija tēma, kuras laikā vadītāji un uzņēmēji dalījās ar savu pieredzi, kā šie instrumenti tika izmantoti krīzes laikā. Parādījās jauna izpratne par apģērba nozīmi biznesā.
  Ar milzīgu prieku uzreiz ieviesīšu savā darbā iegūtās zināšanas par darbinieku motivāciju». 

  Olga Ozoliņa 

  «Guvu atklāsmi par administratīvās tehnoloģijas ieviešanas milzīgo nozīmi un reālo noderīgumu, kuru tā nes uzņēmumam. Milzīgs motivācijas un pozitīvu emociju lādiņš». 
  Valentīns Čerņakovs